Informace o nás

Přehled o činnosti knihovny za r. 2016

Počet obyvatel obce: 797

 • Knihovní fond:

                   Celkem                 Naučná literatura         Beletrie         Nové knihy

                      4.012                   463                             3.541              252

 • Výměnný fond:

                   Soubory                  Svazky

                      9                             446

 • Uživatelé knihovny:

             Registrovaní čtenáři    z toho do 15 let     Návštěvníci  On-line služby

                     83                                 12                      338              63

 • Výpůjčky:

                   Celkem                       Dospělí                              Mládež

                                              Naučná lit.   Beletrie          Naučná lit.   Beletrie

                    1.007                    22                877                  2                 89

                                                   Časopisy                                 Hry

                                                          15                                       2

 

Přehled o činnosti knihovny za r. 2015

Počet obyvatel obce: 779

 • Knihovní fond:

                   Celkem                 Naučná literatura         Beletrie         Nové knihy

                      3.760                    439                             3.313              95

 • Výměnný fond:

                   Soubory                  Svazky

                      6                              524

 • Uživatelé knihovny:

             Registrovaní čtenáři    z toho do 15 let     Návštěvníci  On-line služby

                     89                                 15                      345              42

 • Výpůjčky:

                   Celkem                       Dospělí                              Mládež

                                              Naučná lit.   Beletrie          Naučná lit.   Beletrie

                    1.103                    28                882                  2                 65

                                                   Časopisy                                 Hry

                                                        120                                       5

 

Přehled o činnosti knihovny za r. 2014

Počet obyvatel obce: 789

 • Knihovní fond:

                   Celkem              Naučná literatura         Beletrie         Nové knihy

                    3.665                    413                            3.252                94

 • Výměnný fond:

                   Soubory                    Svazky

                      4                               230

 • Uživatelé knihovny:

                   Registrovaní čtenáři         z toho do 15 let           Návštěvníci

                     81                                        14                               247

 • Výpůjčky:

                   Celkem                       Dospělí                               Mládež

                                             Naučná lit.   Beletrie          Naučná lit.  Beletrie

                      623                      8                 587                  2                23

                                             Časopisy a hry
                                                    3

 

 

Výsledky činnosti knihovny za r. 2013

Počet obyvatel obce: 786

Knihovní fond:

Celkem Naučná lit. Beletrie Nové knihy
3.551 413 3158 20

Výměnný fond:

Soubory Svazky
2 107

Uživatelé knihovny:

Registrovaní čtenáři z toho do 15 let Návštěvníci
82 30 525

Výpůjčky:

Celkem Dospělí   Mládež  
  Naučná lit. Beletrie Naučná lit. Beletrie
1.902 92 1.389 36

385