Nové knihy a hra

01.03.2017 18:21

V letošním roce do knihovny přibylo:

Hra: Babičko, dědečku. Jak to tenkrát bylo?

Knihy:

Veselá, V. Sázka na mizeru
Mlynářová, M. Dáma s prošlou zárukou
Pawlovská, H. Tři metry vášně
Steel, D. Vzácné dary